Tag Archives: opinie o bankach w Polsce

Informacje i opinie klientów o ofercie Banku Śląskiego ING

Pod względem wartości aktywów komercyjny ING Bank Śląski jest 4 największym bankiem w naszym kraju. Natomiast jeśli chodzi o sieć oddziałów to jest to 8 bank pod względem ilości placówek. Powstał jako Bank Śląski(w 1988 roku został wyodrębniony ze struktur NBP).

Informacje i opinie klientów o ofercie Banku Citi Handlowy

Jest to jeden z najstarszych banków działających w Europie. Został założony w 1870 roku z inicjatywy Leopolda Kronenberga i działał początkowo pod nazwą Bank Handlowy. Na początku XX wieku był największym prywatnym bankiem w Polsce. Co ciekawe obsługiwał wymianę handlową z Rosją oraz z krajami Europy Zachodniej.

Informacje i opinie klientów o ofercie Banku Zachodniego BZ WBK

Główna siedziba banku mieści się we Wrocławiu. Bank Zachodni WBK powstał w wyniku połączenia Banku Zachodniego i Wielkopolskiego Banku Kredytowego. Wspomniana fuzja została przeprowadzona w 2001 roku. W tymże roku rozpoczęto również obrót akcjami BZ WBK na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.